diecezja


Regularne modlitwy w diecezji
Bracia z Taizé nie chcą tworzyć żadnych nowych ruchów, organizacji czy stowarzyszeń. Zatem my również nic takiego nie proponujemy. Kim zatem jesteśmy? Głównie zajmujemy się przygotowywaniem modlitw w intencji pokoju i pojednania. Na te modlitwy zapraszamy wszystkich chętnych, ludzi w każdym wieku, chrześcijan ze wszystkich Kościołów i różnych tradycji. Ponadto zajmujemy się organizowaniem przejazdu na letni wyjazd do samego Taizé oraz zimowy, na Europejskie Spotkanie Młodych (patrz: wyjazdy).

Pielgrzymka zaufania
W Roku Jubileuszowym Miłosierdzia rozpoczynamy też "pielgrzymkę zaufania", polegającą na organizowaniu w każdą 4. niedzielę miesiąca nabożeństwa z kanonami o pokój w miejscu modlitwy jakiejś wspólnoty. Zazwyczaj są to kościoły parafialne, ale chętnie odwiedzimy także wszelkiego rodzaju kaplice czy inne godne miejsca, w których jakaś wspólnota chrześcijan gromadzi się na modlitwie. Wraz z nami "pielgrzymował" będzie krzyż z Taizé, który pozostanie tam przez cały miesiąc, aż do soboty poprzedzającej kolejną 4. niedzielę miesiąca, by wokół niego mogła gromadzić się codziennie wspólnota gospodarzy miejsca na krótkiej modlitwie w intencji pokoju. Do "pielgrzymki zaufania" zapraszamy wszystkich chętnych, by wraz z nami nawiedzali miejsca, w których odbywać się będzie modlitwa (patrz: pielgrzymka zaufania - kalendarz).

Zaproś "pielgrzymkę zaufania" do swojej wspólnoty! Wystarczy, że uzyskasz zgodę osoby sprawującej opiekę nad miejscem, w którym ma odbywać się modlitwa i do nas napiszesz. Nie jest dla nas ważne to, jak liczna jest wspólnota, byle podjęła się trudu codziennej modlitwy przez miesiąc oraz by do kościoła można było dojechać bez większych problemów komunikacją miejską, tak aby każdy mógł w niej uczestniczyć.