poniedziałek, 30 maja 2016

Zmiany dotyczące wyjazdu do Taizé


Informujemy, że z powodu małej ilości chętnych na tegoroczny letni wyjazd do Taizé zostaliśmy zmuszeni do poczynienia pewnych zmian dotyczących organizacji wyjazdu! Zainteresowanych prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami

niedziela, 29 maja 2016

Patronka ludzi wyklętych i zapomnianych


Ludzie nie wiedzieli co ze sobą począć. Nagle wszystkich zebranych ogarnęła panika. Jeszcze przed chwilą pałali nienawiścią do dziewiętnastolatki, która twierdziła, że sam Bóg do niej przemawiał. Widząc jak umierała w okrutnych mękach, modląc się za swoich oprawców, ludzie bili się w piersi i wołali: „Spaliliśmy świętą!”

niedziela, 15 maja 2016

List z parafii św. Bartłomieja w Gliwicach


Dziś w Kościele katolickim  i ewangelickim wspominamy dzień Pięćdziesiątnicy, w którym wspominamy Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów. W Biblii czytamy: "Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku". (Dz 2, 1-6)